Aktuální články

30. 08. 2014

Územní rozvoj Prahy 8

Vážení spoluobčané,

jako současný zastupitel a kandidát do příštího zastupitelstva bych vás rád informoval o činnosti Kanceláře hlavního architekta a Komise pro územní rozvoj MČ Prahy 8, které jsem členem.

Kancelář hlavního architekta spadá přímo pod Kancelář starosty a její hlavní činností je kontrolovat soulad plánované výstavby s územním plánem obce a celkovou urbanistickou strategií naší městské části. Kancelář je orgánem státní správy a personálně je obsazena pracovníky úřadu – hlavní architektkou a dvěma referenty. Komise pro …

pokračování

16. 06. 2012

Území by se mělo rozvíjet na základě potřeb společnosti

Každý rozvoj bohužel přináší své pro i proti a nelze uspokojit každého. Tam, kde se část občanů těší na nové byty, je druhá část již bydlících obyvatel poškozována. Tam, kde motoristé volají po nových parkovištích, ti bez aut požadují zachování zelených ploch. Vše ve společnosti se vyvíjí a ke změnám zákonitě dochází i v územních celcích.

Tento vývoj je řízen územním plánem a cílem územního plánu je optimálně prostorově a funkčně uspořádat dané území s ohledem na potřeby jeho obyvatel, hospodářství a …

pokračování

16. 02. 2012

Co se zahušťováním sídlištní výstavby na úkor zeleně a občanské vybavenosti?

Jako zastupitel a člen komise pro územní rozvoj bych se samozřejmě měl postavit proti a říci rezolutní STOP další výstavbě na úkor zeleně a občanské vybavenosti. Rád bych tak učinil, ale situace je mnohdy složitější. Ano, jsem proti necitlivé zástavbě, která je často v rozporu s původním urbanistickým záměrem projektantů a snižuje pohodu bydlení. Dopředu ale vím, že v mnoha případech této nežádoucí výstavbě nebudeme moci zabránit.

Bohužel jí často nezabrání ani samospráva reprezentovaná radou …

pokračování

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892