Co se zahušťováním sídlištní výstavby na úkor zeleně a občanské vybavenosti?

Jako zastupitel a člen komise pro územní rozvoj bych se samozřejmě měl postavit proti a říci rezolutní STOP další výstavbě na úkor zeleně a občanské vybavenosti. Rád bych tak učinil, ale situace je mnohdy složitější. Ano, jsem proti necitlivé zástavbě, která je často v rozporu s původním urbanistickým záměrem projektantů a snižuje pohodu bydlení. Dopředu ale vím, že v mnoha případech této nežádoucí výstavbě nebudeme moci zabránit.

Bohužel jí často nezabrání ani samospráva reprezentovaná radou a zastupitelstvem, ani stavební úřad jako zástupce státní správy. Většinou nepomůžou ani petice a občanská sdružení. Stavební zákon jasně vymezuje, za jakých podmínek může investor stavět, a pokud takto navrhovaná stavba neodporuje zákonu a splní obecně technické podmínky staveb, musí ji stavební úřad povolit. Za tuto situaci mohou zčásti nepromyšlené restituce, které vracely původním vlastníkům pozemky mezi domy a zčásti nedostatečně podrobný územní plán, který často celé územní celky zařadil do obytného (zastavitelného) území. Této chyby pak využívají spekulanti, kteří skupují tyto pozemky od restituentů a následně je prodávají investorům. Příkladem jsou pozemky při ulici Na Dílcích, které jsou přes oprávněné protesty místních obyvatel nabízeny zájemcům k výstavbě.

A jak těmto problémům zabránit? Základem je kvalitně zpracovaný územní plán. Takový má již dnes například sídliště Ďáblice, kde je přes velké množství zelených ploch další výstavba takřka vyloučena. Dalším možným řešením, které omezí nežádoucí výstavbu, je odkup a sjednocení drobných sídlištních ploch ve vlastnictví soukromých osob městskou částí nebo magistrátem. Závěrem musím konstatovat, že další a zahušťování stávajících sídlišť pouze zhoršuje život již bydlícím občanům a s plánovanou novou výstavbou lze souhlasit pouze v nových rozvojových územích.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892