Území by se mělo rozvíjet na základě potřeb společnosti

Každý rozvoj bohužel přináší své pro i proti a nelze uspokojit každého. Tam, kde se část občanů těší na nové byty, je druhá část již bydlících obyvatel poškozována. Tam, kde motoristé volají po nových parkovištích, ti bez aut požadují zachování zelených ploch. Vše ve společnosti se vyvíjí a ke změnám zákonitě dochází i v územních celcích.

Tento vývoj je řízen územním plánem a cílem územního plánu je optimálně prostorově a funkčně uspořádat dané území s ohledem na potřeby jeho obyvatel, hospodářství a v souladu s životním prostředím. V Praze územní plán vydává zastupitelstvo Magistrátu ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi. Konkrétně v MČ Praha 8 se v době přípravy nového územního plánu, který měl být platný od roku 2010, scházela Komise pro územní rozvoj tři měsíce každý týden a podrobně řešila rozvoj jednotlivých čtvrtí. Koncept nového územního plánu byl následně vystaven a občané měli možnost se k němu vyjádřit. Díky velkému počtu připomínek a nutnosti jejich zapracování do konceptu se ale nový územní plán zatím neschválil.

Objevily se i snahy některých zastupitelů Magistrátu zničit několikaletou práci desítek lidí na jeho tvorbě a volají po jeho kompletní změně a zjednodušení. Nepropracovaný územní plán by ale zvýhodňoval investory proti občanům a věříme, že tento návrh neprojde. Předpokládáme, že náměstek primátora Hudeček z TOP 09, který vehementně tento nápad protlačuje za podpory ODS vyjde nakonec naprázdno.

Z výše uvedeného vyplývá, že politici mají možnost územní plán v době jeho tvorby částečně ovlivnit a stejnou možnost mají i občané, po dobu, kdy je územní plán vystaven k připomínkování. Dále se občané mohou bránit nevhodné výstavbě formou vytvoření občanských sdružení, které se proti oprávněnosti danému záměru odvolají k nadřízenému or­gánu

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892