Moje články

30. 08. 2014

Územní rozvoj Prahy 8

Vážení spoluobčané,

jako současný zastupitel a kandidát do příštího zastupitelstva bych vás rád informoval o činnosti Kanceláře hlavního architekta a Komise pro územní rozvoj MČ Prahy 8, které jsem členem.

Kancelář hlavního architekta spadá přímo pod Kancelář starosty a její hlavní činností je kontrolovat soulad plánované výstavby s územním plánem obce a celkovou urbanistickou strategií naší městské části. Kancelář je orgánem státní správy a personálně je obsazena pracovníky úřadu – hlavní architektkou a dvěma referenty. Komise pro …

pokračování

16. 06. 2012

Území by se mělo rozvíjet na základě potřeb společnosti

Každý rozvoj bohužel přináší své pro i proti a nelze uspokojit každého. Tam, kde se část občanů těší na nové byty, je druhá část již bydlících obyvatel poškozována. Tam, kde motoristé volají po nových parkovištích, ti bez aut požadují zachování zelených ploch. Vše ve společnosti se vyvíjí a ke změnám zákonitě dochází i v územních celcích.

Tento vývoj je řízen územním plánem a cílem územního plánu je optimálně prostorově a funkčně uspořádat dané území s ohledem na potřeby jeho obyvatel, hospodářství a …

pokračování

16. 02. 2012

Co se zahušťováním sídlištní výstavby na úkor zeleně a občanské vybavenosti?

Jako zastupitel a člen komise pro územní rozvoj bych se samozřejmě měl postavit proti a říci rezolutní STOP další výstavbě na úkor zeleně a občanské vybavenosti. Rád bych tak učinil, ale situace je mnohdy složitější. Ano, jsem proti necitlivé zástavbě, která je často v rozporu s původním urbanistickým záměrem projektantů a snižuje pohodu bydlení. Dopředu ale vím, že v mnoha případech této nežádoucí výstavbě nebudeme moci zabránit.

Bohužel jí často nezabrání ani samospráva reprezentovaná radou …

pokračování

01. 11. 2011

Co se zahušťováním sídlištní výstavby na úkor zeleně a občanské vybavenosti?

Jako zastupitel a člen komise pro územní rozvoj bych se samozřejmě měl postavit proti a říci rezolutní STOP další výstavbě na úkor zeleně a občanské vybavenosti. Rád bych tak učinil, ale situace je mnohdy složitější. Ano, jsem proti necitlivé zástavbě, která je často v rozporu s původním urbanistickým záměrem projektantů a snižuje pohodu bydlení.

Dopředu ale vím, že v mnoha případech této nežádoucí výstavbě nebudeme moci zabránit. Bohužel jí často nezabrání ani samospráva reprezentovaná radou a …

pokračování

01. 11. 2010

Podzemní kontejnery – moderní řešení ukládání odpadů

Článek, ve kterém popisuje jeden z možných způsobů řešení ukládání odpadů.

Vnímám jako opravdu důležité, abychom si všichni uvědomili svojí odpovědnost za prostředí, kde žijeme a které spoluvytváříme. V současné době jsou k ukládání odpadu používány ve starších domech popelnice a na sídlištích kontejnery. Kontejnery a zvony na tříděný odpad jsou barevně rozlišeny a popsány podle účelu. Tyto nádoby jsou v lepším případě umístěny ve zděných zálivech, v tom horším stojí volně na ulicích. Lidé už …

pokračování

16. 10. 2010

Prodám zahrádku „značka“ levně!

Článek Radima Zátopka pojednává o problematice zahrádkářských kolonií v Praze 8.

Vážení spoluobčané,

Ve svém dnešním příspěvku nechci hovořit o historii a vzniku zahrádkářských kolonií v Praze. Nechci ani hovořit o „zlých“ developerech kteří si brousí zuby na naše v potu tváře vyšlechtěné záhonky aby je následně buldozery zplundrovali a využili k masové zástavbě. Dnes chci napsat o výhodách a nevýhodách vlastnictví těchto zahrádek a možných problémech, které vlastníky mohou potkat. Jsem optimista a tak začnu výhodami, …

pokračování

27. 09. 2010

Elektrárna v Čimicích?

Článek na téma výstavby nové elektrárny v Čimicích.

V roce 2009 se rozhodla Pražská energetická (PRE) rozšířit svůj objekt v Čimicích. Zde se nachází řadu let elektrárna a rozvodna. PRE však chtěla ještě postavit další část elektrárny pro tzv. záložní proud. První, kdo se o této kauze dozvěděl, byla komise pro územní rozvoj. Zde sedí zástupci všech politických stran včetně sociálních demokratů Radima Zátopka a Romana Petruse. Komise se opakovaně vyjádřila proti této stavbě, a to …

pokračování

22. 08. 2010

Vyměním byt, „Značka: Větší za menší“

Článek, ve kterém se zamýšlí nad postojem městské části k výměnám bytů.

Toto je existenční nutnost řady našich zvláště starších a osamocených spoluobčanů bydlících ve „větších“ nájemních bytech ve vlastnictví Městské části. Větším bytem nemyslím osmdesátimetrové 3+1, ale normální byt například v Karlíně či Libni, kde 1+1 má často i více než 50 m2. Nájemné, včetně plateb za služby, vzrostlo za poslední čtyři roky více než dvojnásobně a důchody se zvýšily v řádech procent.

Řada lidí se …

pokračování

06. 04. 2009

Lze v některých sídlištních lokalitách souhlasit s další výstavbou?

Na takto položenou otázku, nemůžeme dát jednoznačnou a okamžitou odpověď. Každá sídlištní lokalita je jiná a k zodpovězení této otázky musíme v jednotlivých případech přistupovat individuálně a stanovit vhodná hodnotící kritéria. Vždy se snažíme vycházet z celkového urbanistického pojetí dané lokality. Základním kritériem bude bezesporu vhodnost začlenění plánované stavby do tohoto prostředí, velikosti plánované stavby a její estetický přínos.

Dalšími kritérii pak budou obecně technické podmínky stavby, navýšení zatížení potřebných inženýrských sítí, problematika parkování, dostatečnost stávající …

pokračování

16. 05. 2008

Čistota Městské části Praha 8

Životní prostředí a čistota města, kde bydlíme, patří mezi základní kritéria jeho úrovně a úrovně jeho obyvatel. Je to věcí nás všech a hlavně na nás záleží v jakém prostředí budeme žít. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že s tou úrovní na tom nejsme úplně nejlépe a že je stále co zlepšovat. Není možné zastávat názor, že péče o pořádek a čistotu ve městě je výlučnou povinností města a odmítat vlastní součinnost. Postihnout každého, …

pokračování

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892